વીરા!

7 જુલાઈ
ઉડો હળવેકથી છે વિજ્ઞાનના પવન વીરા!
જરા સંભાળજો હૈયા તણાં ઉપવન વીરા!

ચૂમી ધરતી વતનની, આંબજો ગગન વીરા!
નિશાનો ઉચ્ચ, છો તન-મનનુ હો દમન વીરા!

પડે કિંમત ભલે પણ મૂલ્યોનું હો જતન વીરા!
વિકાસો એય શું જ્યાં માણસાઈનુ પતન વીરા!

ધરીને હામ કરજો તિમિરનુ હનન વીરા!
પસારો તેજ ને વિશ્વમાં અમન વીરા!

રહસ્યો વેદનાં ખૂલશે કદી પ્રસ્વેદથી,
બનો કર્મઠ, કર્મોની ગત ગહન વીરા!

-ડો.ગુરુદત્ત ઠક્કર.
સૌજન્ય : neetnavshabda dot blogspot dot com
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: